Alban Skënderaj & Miriam Cani

Dhurata ➡ The Gift

 Shqip ➡  Anglisht
Nuk ka akoma asnjë votë

Përkthe Një Këngë »

Më Shumë Përkthime »

Përktheu: Maddona Marley


Dhurata

S'është e lehtë
të këndosh një këngë për ty
të këndosh për ata sy
që janë plotë gëzim dhe jetë
Më beso nuk është e lehtë

Kur ti fle mbi gjoksin tim
Kur më fal një përqafim
Kur më thua “të kam xhan”
Është një emocion që thjesht nuk ka përshkrim
Është përtej poezisë, është përtej zërit tim

Se ti je dhurata më e bukur në jetë
Je të gjitha përgjigjet, je suksesi i vërtetë
Se ti je shërimi i çdo plage në shpirt
Je esenca e jetës, je motivi cdo ditë
Se ti je ajo, një dashuri që nuk njeh as kohë dhe as kufij
Je më shumë se çdo fjalë, je më shumë se muzikë
Do të dua përjetë, shpirti im ti mos ki frikë

Se ta premtoj
që do jem gjithmonë me ty
dhe kur s’do jem me aty
Si një engjëll do të mbroj
sa herë që do kesh nevojë

Është kështu kur do dikë
e në këmbim nuk do asgjë
Si më thonin prindrit e mi
“Do kuptosh një ditë kur të jesh prind dhe ti”
Sa shumë ndjenja që mban brenda saj kjo fjali

Se ti je dhurata më e bukur në jetë
Je të gjitha përgjigjet, je suksesi i vërtetë
Se ti je shërimi i çdo plage në shpirt
Je esenca e jetës, je motivi cdo ditë
Se ti je ajo, një dashuri që nuk njeh as kohë dhe as kufij
Je më shumë se çdo fjalë, je më shumë se muzikë
Do të dua përjetë, shpirti im ti mos ki frikë


The Gift

It isn't easy
to sing a song for you
to sing for those eyes
that are full of joy and life
Trust me it isn't easy.

When you fall asleep in my chest
When you give me a hug
When you say:'I love you'
It is a emotion that can't be
description
It's beyond poetry,it's beyond my voice

Because you are the most beautiful gift in life
You're all the answers,you are truly success
That you are the healing of every wound in the soul
You are the essence of life, you are a motive every day
That you are her, a love that knows neither time nor borders
You are more than any word, you are more than music
I will love forever, my soul will not be afraid

I promise you
that I will always be with you
and when I'm not there
As an angel I will defend
whenever you need it

That's when somebody will
and in return will not do anything
How did my parents tell me
"You will understand a day when you are a parent and you"
How many feelings that holds this sentence within it

That you are the most beautiful gift in life
You are all the answers, you are the real success
That you are the healing of every wound in the soul
You are the essence of life, you are a motive every day
That you are her, a love that knows neither time nor borders
You are more than any word, you are more than music
I will love forever, my soul will not be afraid

Korrigjo Përkthimin